การแข่งขัน MINI SCHOOL LEAGUE

รายละเอียด

     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำโดยนายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน MINI SCHOOL LEAGUE ประจำปี 2562 โดยโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินสด 5,000 บาท พร้อมร่วมพิธีปิดการแข่งขัน โดยมีนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน MINI SCHOOL LEAGUE ประจำปี 2562 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬา เคารพกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439