การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี โท เอก ประจำปี พ.ศ.2564

รายละเอียด

     วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมและนายวสุพล คำเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ร่วมกับพระครูสุวิธานศีลวัตร(ฉลอง อธิสีโล) เจ้าอาวาสวัดเกษตรสุขวนาราม เจ้าคณะตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกได้จัดสอบความรู้ธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี โท เอก ประจำปี พ.ศ.2564 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมและประถมศึกษาในตำบลบ้านแยง ณ โรงเรียนนครบางบางยางพิทยาคม

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2863404063973024&id=1759970284316413

นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ"

รายละเอียด

      วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมและนายวสุพล คำเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม พร้อมด้วยทีมงานคณะครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เข้าร่วมประชุม เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา "วิถีใหม่วิถีคุณภาพ" โดย โรงเรียนได้นำเสนอรูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  ค่านิยมองค์กร วิสัยทัศน์ และรูปแบบการพัฒนาฯ ของฝ่ายต่างๆ ณ.โรงเรียนชาติตระการวิทยา

ร่วมศึกษาดูงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

รายละเอียด

       เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำโดยนายอรรถพงศ์ อินตะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม พร้อมด้วยนายวสุพล คำเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมนำคณะครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ร่วมศึกษาดูงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา โดยทางโรงเรียนบ่อโพธ์วิทยาได้ให้ข้อมูลด้านบุคลากร ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกและนำเสนอฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 6 ฐานการเรียนรู้ ที่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน หน่วยงานราชการต่าง ๆ ภายในอำเภอนครไทยร่วมแสดงผลงานในการประเมินฯ ครั้งนี้

โครงการเปิดโรงเรียนเปิดโรงรถ

รายละเอียด

       วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ต.ท. ณรงค์ชัย ทองศรี  สวป.สภ.บ้านแยง ผู้รับผิดชอบโครงการเปิดโรงเรียนเปิดโรงรถ เข้าพบปะพูดคุยกับนายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมและ นายวสุพล คำเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เพื่อประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์ การตรวจจับ ตรวจยึด รถจักรยานยนต์กลุ่มเสี่ยง แก้ไขปัญหานักเรียนที่ใช้รถบนท้องถนนอย่างจริงจังและเข้มงวด เพื่อไม่ให้กลับมามีพฤติกรรมเสี่ยงอีก ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหากมีครั้งต่อไปหรือไม่ได้รับความร่วมมือจะบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องจากเบาไปหาหนักต่อไป

การจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อรับรองรายชื่อนักเรียน กองทุนเสมอภาค (กสศ.)

รายละเอียด

      วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำโดยนายอรรถพงศ์ อินตะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม พร้อมด้วยนายวสุพล คำเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อรับรองรายชื่อนักเรียนกองทุนเสมอภาค (กสศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ซึ่งการประชุมดังกล่าว เป็นการทำงานร่วมกันของสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อส่งเสริมผู้เรียนด้านทุนการศึกษา ให้ผู้เรียนสามารถมีทุนทรัพย์และสามารถเรียนรู้ตามศักยภาพของตน ณ ห้องประชุม โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439