:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ดร.อดุล โตเขียว

   

:: คนเก่งนครบางยางฯ  

 • 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG
 • 08.JPG
 • 09.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 15.JPG
 • 16.JPG
 • 17.JPG
 • 18.JPG
 • 19.JPG
 • 20.JPG
   

:: ข้อมูล ITA : OIT  

   

:: ระบบสารสนเทศ  

   

:: NBY QR Code  

   

:: ฝ่ายบริหารโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ::

 

ดร.อดุล โตเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

โทรศัพท์ : 086-2042120
E-MAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายวสุพล คำเหล็ก
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
โทรศัพท์ : 084-6181181
E-MAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439